Att bygga för framtiden

Mer och mer så börjar vi tänka oss för när vi håller på att renovera och bygga om eller till. Vi är medvetna om att vi bör tänka mer hållbart i det mesta som vi har för oss. Den här jorden som vi befinner oss på behöver omsorg och vi kan inte leva som vi gjort tidigare. Det har varit ett slit och släng samhälle och idag så börjar vi vara så pass upplysta att var och en av oss bör ta vårt ansvar att bygga för framtiden.

Informationscentrum för hållbart byggande eller ICHB som det också kan förkortas till har som uppdrag att upplysa oss om ett hållbart sätt att bygga och tänka energieffektivt. Om ni funderar på att installera solceller på er fastighet så finns det bra information att läsa på sajten. Det finns mycket matnyttigt både för företag som arbetar inom sektorn men också för dig som håller på hemmavid och renoverar ditt egna hus.

Man bör ställa sig själv fråga om man bygger och renoverar klimatsmart. Finns det saker som man kan göra annorlunda för att förbättra sitt arbete. Många gånger så kanske man inte behöver göra så stora förändringar för att det ska ge verkan. Det är många gånger vårt sätt att tänka som bör förändras i första läget och sedan ta hjälp av de medel som finns för att bygga mer hållbart.