Få tid över till annat

Oavsett om man bor i stad eller på landsbygd så är tiden ibland något av en bristvara, vi vill hinna med så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Vi kanske har barn som ska skjutsas på träningar och andra aktiviteter. Vi vill gärna få tid över till annat som kan glädja oss eller vara till nytta för vårt arbete eller vårt hem.

Vårt moderna samhälle kräver mycket av oss och det är egentligen inte konstigt att fler flyttar ut på landsbygden för att få mer lugn och ro. Även här så finns det mycket att göra men det kan bli på ett annat sätt, man slipper stadens stress på ett sätt. Fast man kanske tycker att man har mer tid för saker och ting så kan det finnas saker som man inte hinner. Med RUT-avdragen så har det blivit populärt att ta in städhjälp ett visst antal gånger i månaden. Kolla upp om det finns möjligheten där ni bor, detta underlättar i vardagen för en familj att få det städat en gång i veckan eller vad man nu väljer.

På landsbygden kan det också vara så att man hjälps åt mer än i städer, mycket för att i stadsmiljö så finns det mesta inom räckhåll. På landsbygden så krävs det oftast ett åtagande om något ska fixas, kan vara lanthandel som behöver drivas på frivillig basis eller förskolor som startas upp som föräldrakooperativ eller liknande. Man är inte van att få hjälp på landsbygden utan om något ska hända så är man tvungen att engagera sig i frågan och utför det själv.