Härliga landsbygden

Lugn och ro i själen får du definitivt ute på landsbygden. Många stadsbor drömmer om att få flytta ut till mer lantligt miljö och ägna sig åt rogivande sysslor. Men man får ha i åtanke att ett permanent boende ute på landsbygden kan vara krävande.

Först och främst bör man ha tillgång till både fordon och körkort. Det är inte optimalt att pendla mellan bostaden och butiker inne i stan. Visst kan det fungera men man bör komma ihåg att landsortsbussarna inte går särskilt ofta.

Att bo i hus på landet innebär mycket underhåll av olika slag. Har man stora tomtytor så får man tänka på att klippa gräs, rensa ogräs m.m. Oftast är husen på landet gamla och det kan innebära att det krävs extra mycket underhåll. Det kan handla om att byta takbjälkar, byta ut fönster eller lägga om taket. Det kommer förmodligen alltid finnas någonting som alltid behöver åtgärdas.

Det är även viktigt att se till att man har en välordnad tillförsel av vatten. Det bästa brukar vara om det finns kommunala vattenförbindelser, men det är inte alltid alla hus ute på landet har det. Det är inte ovanligt att vatten till huset dras direkt från en närliggande sjö eller vattenbrunn. Det brukar vara oerhört rent vatten även om det inte alltid är att rekommendera att dricka det direkt utan en ordentlig vattenrenare.

Trots allt bestyr som det innebär att äga ett hus på landsbygden så får man så enormt mycket tillbaka. Under sommarhalvåret är det fullständigt fantastiskt att vistas ute i den svenska naturen. Att få utnyttja naturens resurser är en tillgång och ett privilegium. En del tar det allvarligare än andra och bygger upp en bondgård med syfte om att bli självförsörjande.

I övrigt är den som har nära till sjön eller havet är lyckligt lottad. En del är t.o.m. så lyckligt lottade att de har sjötomt eller havstomt. Fiske och bad är såklart aktiviteter som lockar. En självklarhet om man har sjön eller havet nära sin bostad är att skaffa båt – d.v.s. om man har det intresset.