Alternativ elektricitet på landet

Många har genererat elektricitet utan att tänka på saken. Genom den gamla dynamon på cykeln skapas tillräckligt med el för fram och baklyse. Så att med egen muskelkraft skapa elektricitet är ingen omöjlighet, om än i mindre skala. Då ställs större förhoppningar till exempelvis solenergin som framtida energikälla.

Dock är den teknik som finns idag inte bra nog för att fånga tillräckligt med solljus om det ska vara ekonomiskt försvarbart till 100 procent. Men det finns statliga bidrag att söka för den som vill försöka. I varmare länder fungerar det bättre med solenergi. Där finns idag hus som har mindre plattor med solceller som genererar tillräckligt med el för att driva några mindre enheter som tv och kylskåp.

Vindkraft

Vindkraft är den alternativa energikälla som är mest i funktion i dagsläget, men samtidigt går diskussionerna höga om den verkliga nyttan. Många misstänker att det finns dolda faror med dem och närboende upplever ljudet som störande. De som bor på landet och vill starta egna vindkraftverk bör betänka olika aspekter. Det finns två lägen: vindkraft för egen elförsörjning eller om man vill sälja överskottsenergin.