Även upp till oss själva

Ibland kan vi tycka att debatten kring landsbygden blir lite lätt ensidig och därför ytterst tröttsam att följa med i. Det är nämligen inte enbart upp till staten och resterande delar utav samhället att ordna så att vi landsbygdsbor kan fortsätta leva som vi vill, utan även upp till oss själva att mötas någonstans på…Read moreRead more

Landsbygden – inte så långt bort

Förr i tiden var ofta avståndet mellan stad och landsbygd långt, inte minst tack vare de begränsade kommunikationsmöjligheterna, det vill säga det tog lång tid att ta sig in till staden eftersom det enda som oftast fanns att tillgå var häst och vagn eller motsvarande. Så småningom förbättrades möjligheterna till kommunikation tack vare bil, tåg…Read moreRead more

Lyckas på avstånd

Det är många svenska framgångsrika företag som har sin verksamhet och adress belägen mitt ute på vischan. Tack vare Internets utbredning går det att ha en företagsverksamhet belägen precis var som helst i vårt avlånga land. Det som kallas för distanshandel via nätet har banat väg för tusentals nyetableringar på landsbygden.Den bransch som vuxit stadigt…Read moreRead more

Nå många

Den stora fördelen med Internet är att man i stort sett kan placera sitt företag var som helst i Världen och ändå nå den kundkrets man tänkt sig. Det finns flera exempel på företag som lyckats mycket bra trots att de inte befinner sig i de geografiskt kundtätaste områdena.Internet har revolutionerat handeln och gjort att…Read moreRead more

Starta internetbaserat sportcommunity

Starta internetbaserat sportcommunity även om du bor i glesbygd Att glesbygden sakta men säkert dör ut är sant på ett sätt. Detta om man i första hand fokuserar på antalet butiker, hur många som bor i glesbygdssamhällen eller om bygden har bank, apotek och bibliotek eller inte. Men de fysiska affärerna och samhällstjänsterna fyller allt…Read moreRead more

Starta ett Internetbaserat företag

Att bosätta sig på landsbygden kan för en familj skapa vissa problem. Är du i arbetsför ålder kan det bli långa avstånd och många pendlingstimmar till arbetet. En förutsättning är att du har egen bil eftersom infrastrukturen på Sveriges landsbygd idag inte är så välfungerande. Ett bra alternativ för dig som funderar att bosätta dig…Read moreRead more

Bredbandsstöd för landsbygd

Idag har du som bor på landsbygden möjlighet att söka stöd för att dra in bredband till din by. Kommuner satsar på att bygga bredband i olika samhällen och städer men de prioriterar inte att dra bredband till landsbygden. Därför har det idag kommit ett stöd som byalag, utveckligsgrupper eller mindre kommuner kan söka; ”bredbandsstöd…Read moreRead more