En levande landsbygd och skärgård är något alla bör arbeta för. Trenderna i Sverige visar att allt fler flyttar till de större städerna och det blir allt mer öde på landsbygden och i skärgården. Dessa platser behöver engagemang och kämpar glöd, det ska vara roligt och attraktivt att bo på landsbygden och i skärgården. 

Utvecklingen av vår landsbygd och vår skärgård kräver människor som är engagerade. Man kan jobba både i liten och stor skala och man ska framförallt, bo på landsbygden eller i skärgården. Här kan det handla om att starta ett projekt för att bygga en fotbollsplan till alla barn i bygden eller att få igång en välfungerande PRO-förening. En förutsättning för att få en fungerande och levande landsbygd och skärgård, som behövs för att människor ska kunna bosätta sig där, är ett välfungerande infrastruktur.

Här ingår väl fungerande vägar och en förvaltning som kommer att underhålla dem i framtiden. Den infrastruktur som finns på landsbygden och i skärgården idag är allt annat än välfungerande på många ställen. En annan förutsättning för att människor ska kunna bosätta sig på landsbygden eller i skärgården är välfungerande omsorg och skola. För att det ska fungera för de äldre krävs det en välfungerande omsorg där eventuell hemtjänst om de behöver stöd och hjälp. För att småbarnsfamiljerna ska kunna bosätta sig utanför de större städerna krävs en välfungerande skola och barnomsorg där det är drägliga förhållanden för barnen.

Det kan inte krävas att de ska åka skolskjuts i flera timmar per dag för att ta sig till en större skola. Det sista som krävs är att ha ett välfungerande företagsliv. Företag ska kunna driva en butik i liten skala, eller över nätet och få en lönsamhet så att det går runt. Vi vill här kunna hjälpa till, ge tips och råd för hur vi gemensamt kan få en välfungerande landsbygd och skärgård.