Turistnäring

Turistnäringen är oerhört viktig på många håll på landsbygden och är i många fall det som håller en byggd levande och förhindrar en allt för kraftig avfolkning. Därför arbetar också många människor på landsbygden och i politiska forum för att organisera denna på ett bra sätt och för att ge den förutsättningar att fortsätta frodas…Read moreRead more