Bredbandsstöd för landsbygd

Idag har du som bor på landsbygden möjlighet att söka stöd för att dra in bredband till din by. Kommuner satsar på att bygga bredband i olika samhällen och städer men de prioriterar inte att dra bredband till landsbygden. Därför har det idag kommit ett stöd som byalag, utveckligsgrupper eller mindre kommuner kan söka; ”bredbandsstöd för landsbygd”.

2010 tilldelade regeringen Post och telestyrelsen, PTS medel för att stimulera bredbandsutveckling på landsbygden. Post och telestyrelsen är den myndighet i Sverige som sköter elektronisk kommunikation och post. Genom att få möjlighet att dra in bredband till din bostad ökar du dina möjligheter till kommunikation och du får även en möjlighet att driva ett företag hemifrån. Du får tillgång till banktjänster, tidningar, sociala medier och så vidare, bara ett klick bort.

Hur ansöker jag?

För att ha rättighet att söka detta stöd får inte marknaden bygga bredband på denna plats inom 3 år. Man ansöker om bredbandsstöd via landsbyggdsprogrammet. I landsbygdsprogrammet handläggs ärendet av länsstyrelsen eller sametinget. För mer information om hur du ska ansöka kan du kolla på PTS hemsida.