Att välja grästak – fördelar med detta

Grästak är på frammarsch både i Europa, framförallt i Tyskland men även i Sverige. Fler och fler fastighetsägare upptäcker fördelarna med att gå från traditionella takbeläggningar till så kallade gröna tak.

Det finns flera olika varianter av beläggning att välja mellan varav gräs är en. Det som skiljer gräsmatta mot andra växtblandningar är att du kan lägga det på ett brant tak.

Med en gräsmatta som tak

Förutom det uppenbart estetiska med en gräsmatta som tak finns det många fördelar läs mer här ur ett miljöperspektiv. Grästak tar bland annat upp luftföroreningar och binder dem. Taket bidrar även till ökad växtlighet och med det den biologiska mångfalden.

Ett grästak dämpar även buller och isolerar din fastighet effektivt, vilket medför att du sparar energi. En klar avgörande fördel med tanke på dagens situation på elmarknaden.

Underhåll av grästak

Lägg en plan på hur du ska underhålla ditt tak. Du behöver bland annat slå gräset regelbundet, vattna det vid olika perioder under året samt gödsla och kratta emellanåt. Se även till att gräsrötterna får tillräckligt med luft så att ditt grästak kan växa sig friskt och starkt.

Var noga med att sköta om gräset så kommer du ha ett vackert och miljövänligt tak under lång tid.