Belysning för framtiden

Ökade krav på hållbarhet och miljövänlighet har lett till många spännande innovationer och smarta nya affärsidéer. Flera av dessa har med belysning att göra.

LED och solljus

När man pratar om belysning för framtiden är det viktigt att nämna LED, som är en ny typ av belysning som spås en mycket ljus framtid. LED möter alla de krav på miljö, hållbarhet och effektivitet som klassas som viktiga för att kunna erbjuda en fungerande belysning både idag och i framtiden. Ytterligare en viktig aspekt för att säkra en ljus framtid gällande belysning är att fokusera på soldriven energi. Solenergi är inte tillräckligt effektivt i dagsläget för att driva ett normalt svenskt hem men man kan också fråga sig om vår elkonsumtion idag är för stor? Kanske vi borde lära oss använda mindre el under dagen och därmed kunna ha mer nytta av gratis el från solen.

Det går också att låta solljuset fungera som belysning genom att lagra det, leda det och på andra sätt använda det som en ljuskälla. Ett svenskt företag som gör just detta är Parans, som jobbar med att låta naturligt ljus lysa upp hem, kontor och officiella byggnader. Genom att skicka ljus från taket ned till armaturer inomhus kan du använda naturligt ljus till hemmet.

Stora besparingar att göra på belysning

Mer energieffektiva lampor innebär också ökade besparingar för dig som konsument då din energiförbrukning och därmed dina energikostnader minskar betydligt. Hur mycket? Energimyndigheten räknar med att när alla glödlampor försvinner från svenska hem, så minskar energianvändningen med två miljoner kilowattimmar. Det motsvarar drygt 100 000 villors totala energiförbrukning. Förr, när endast glödlampor användes, beräknades belysningen stå för totalt 20 % av hushållselen.

Lamporna som säljs idag är alla energimärkta. För att verkligen investera i belysning för framtiden ska du välja lampor i energiklass A++ – de är de allra mest effektiva. Det finns även LED-lampor som fungerar med dimmer och med skymningsrelä.

Från och med 2018 kommer EU även sluta sälja halogenlampor eftersom de är mindre energieffektiva än LED. Man tror att Europas elkonsumenter kommer att spara 1,3 miljarder kronor i elkostnader genom att bara använda LED. Det blir också mindre utsläppt i miljön då halogen är mindre miljövänligt än LED.