Flytta företaget

Att ett företag måste flytta kan vara ett positivt beslut och ett steg framåt i företagets process men det kan lika gärna vara ett negativt beslut grundat på omständigheter som sker som man inte hade önskat. Några orsaker till flytt är:

Stadsflytt – När kommunen bygger om

Det är extremt sällan som ett företag behöver flytta genom en stadsflytt. Antalet gånger går nästan att presentera på ena handens fingrar. Men det sker och är något som just nu sker i Kiruna. Hela stadskärnan måste flyttas på grund av den gruvdrift som sker. På grund av att LKAB är ett så extremt viktigt företag i området ansåg kommunen det vara berättigat att flytta hela stadskärnan för att underlätta för företaget att utvidga sin gruvdrift.

Hyreskostnader – Flytta ut på landet

De företag som säljer online och inte behöver ha sin affär mitt i ett centrum har stora ekonomiska fördelar att flytta ut på landet. Hyreskostnaden kan många gånger minskas med 50-70%. Detta gäller inte bara onlinebutiker utan även andra företag som inte behöver locka sina kunder till butiken med snygga produkter i skyltfönster. Allt från kontor till telemarketingföretag.

Arbetskostnaderna – Utomlands

Allt fler företag inom tillverkningsindustrin flyttar sina fabriker till länder där arbetskraften är betydligt billigare än i Sverige. Trots att en flytt kostar flera miljoner är det snabbt intjänat då lönerna i många länder inte är mer än en tredjedel än i Sverige.

Vara nära andra – nya affärscentrum

En annan sak som kan påverka företagsflytt är när nya affärscentrum växer upp. Är det många klädbutiker som etablerar sig i det nya affärscentrumet kan detta locka än fler butiker inom denna bransch att söka sig dit. För det gäller att vara där kunderna är och väljer de hellre att gå till detta köpcentrum, tack vare dess stora utbud av klädbutiker, kan en flytt vara ekonomiskt fördelaktigt.