Hur kommer vi att bo i framtiden?

I vårt avlånga land så ser det olikt ut hur vi bor, vissa väljer att bo hyrd lägenhet medans andra väljer hus eller att köpa lägenhet. Valmöjligheterna är många och beroende om man har ekonomi eller inte så kan man välja att äga sitt egna boende. Hur vi kommer att bo i framtiden återstår att se, vi gissar att det kommer att relativt likadant ut som idag.

Bostadsrättslägenheter

Bostadsrättslägenheter är vanligaste i större städer och fungerar som så att man köper sig rätten att bo i en lägenhet i den fastighet som bostadsrättsföreningen äger tillsammans. Den hyra man betalar går till föreningen och underhåll av de fastigheter som man äger. Lägenheten själv får var och en underhålla och renovera. Det kan vara mycket som ska hållas reda på i en bostadsrättsförening och som brukligt i föreningar så väljs det en kompetent styrelse som har ett stort ansvar att sköta föreningens löpande arbete.

Hyreslägenheter

Att hyra sin lägenhet innebär att man betalar sin hyra till den som äger fastigheten och har förvisso skyldigheter som hyresgäst men det är den som äger fastigheten som renoverar och ser till att bostaden är i det skick som önskas. Renovering görs inte bara för att man som hyrestagare önskar det utan oftast så görs detta vid av- eller inflyttning som ny hyresgäst. Många gånger så kan man inte påverka allt för mycket på den lägenhet man bor i som man kan som ägare av en bostadsrätt.

Bo i hus

Att bo i hus är för många den ultimata friheten, du och ingen annan kan påpeka hur ditt hus renoveras eller ser ut. Du själv ansvarar för att allt ska fungera i och kring din bostad. Alla kanske inte har råd att köpa eget hus utan kan förhoppningsvis hitta någon som hyr ut sitt hus i andra hand. På så sätt så blir man sin egen men ändå inte har det ägaransvar för själva huset. Man får den friheten med att bo i ett hus.