Jobba på landet

Ett lugnt liv på landet är något som många drömmer om. För de som bor och arbetar på landsbygden är livet redan en dröm, rikt fylld av natur, grönska, skogar och vatten. Det totala lugnet är ingen illusion utan en realitet som är något som man inte lämnar för något annat.

Sveriges landsbygd är en plats med naturgivna tillgångar där det finns gott om arbete inom de många råvaru- och skogsindustrier från nord till syd. Turismen har dessutom kommit att växa på många håll och kanter i landet. Numera vallfärdar folk från hela Europa för att exempelvis besöka Norrlands vackra natur och vatten under sommartider. Under vinterhalvåret är det självklart vinteraktiviteter som dominerar samma område. Skidor och andra vintersporter på mysiga fjäll och vinter orter runtom i Sverige besöks årligen av flera hundratusentals personer.

Kostnadsläget skiljer sig avsevärt om man jämför en storstad med landsbygdsområden i Sverige. Tack vare markprisernas låga nivåer samt utmärkta förutsättningar för transport är alla former av tillverkningsindustrier ideala på landsbygden.

Landsbygden är utan tvekan den del av Sverige som har den största tillväxtpotentialen givet att landskapsmiljön görs så attraktiv som möjligt. De delar som har störst potential att växa är de som kan erbjuda ett varierat landskap med ett aktivt jordbruk. Jordbruksproduktion skall syfta till att hålla marken öppen för att bevara så många arter, naturer och kulturmiljöer som möjligt. Ett aktivt jordbruk är helt klart en stark grogrund för företagande, besökande och bosättning.

Det finns fler sysselsättningar på landet som bör nämnas. Under de sista åren har fler webbaserade tjänster med e-handelsshoppar och/eller webbutveckling förstått fördelarna med expandera sina existerande verksamheter på landsbygden. Kostnadsmässigt är lokalhyrorna i många fall tio gånger billigare än centralt i storstäderna. Om verksamheten ändå är mobil och webbaserade, varför skall man överhuvudtaget flytta på verksamheten om allt ändå är trevligare och billigare på landet?

Samma sak gäller för en författare även om priset på bostad inte har lika stor inverkan. En författare vill ha lugn och ro under förberedelserna inför samt under författarskap till en framtida bokproduktion. De flesta framgångsrika författare finner sin allra största inspiration ute på landet i lugn och ro. Om man bosätter sig som författare på landet går det idag enkelt att sedan via Internet skicka sin bok för tryck, till ett boktryckeri, utan att behöva besöka ett bokförlag fysiskt. Internet är en stor fördel då det möjliggör för människor att bo och arbeta där de trivs som bäst. Det finns alla anledningar till flytta ut till landet och påbörja skisserna till en roman och det går räkna upp otaliga författare som fulländat de mest spektakulära succénovellerna på landsbygden.