Lyckas på avstånd

Det är många svenska framgångsrika företag som har sin verksamhet och adress belägen mitt ute på vischan. Tack vare Internets utbredning går det att ha en företagsverksamhet belägen precis var som helst i vårt avlånga land. Det som kallas för distanshandel via nätet har banat väg för tusentals nyetableringar på landsbygden.

Den bransch som vuxit stadigt under många år tack vare Internets frammarsch och utbredning i Sverige är e-handelsföretagen och så kallade webbshoppar. Det finns tusentals svenska företag idag som omsätter miljontals kronor årligen via webbhandeln. Det kan gälla allt från mode och design till dataprylar och hemartiklar. Många saker passar bra att sälja via nätet eftersom man kan visa hela butiken för kundgruppen på ett mycket vackert och smidigt sätt online. Internet används idag i högre grad än TVn varför många företag valt att lämna de fysiska butikerna för att helhjärtat satsa på näthandeln. Det är inte bara smidigt ur logistisk synvinkel; en webbshopp är också den kostnadseffektivaste lösningen för många butiksverksamheter.

Tack vare nätets starka penetration i Sverige över åren har allt fler företagare ute på landet börjat operera med stora framgångar. Några av Sveriges allra största e-handlare sitter rimligen inte i storstaden längre som fallet hade varit om vi hade pratat om mer traditionella industrier. Idag är det lättare än någonsin att vara närvarande för den målgrupp man riktar in sig på att sälja tjänster eller produkter till. Internet är helt enkelt en del av folksjälen i Sverige och förtroende när det gäller betalningar över nätet har aldrig varit starkare.

Om man har för avsikt att starta upp ett e-handelsföretag så skall man dock inte tro att det går över en dag och att man nästa dag kan vara online för att sälja varorna eller tjänsterna. Konkurrensen är stenhård när det gäller de flesta affärsvertikaler. Vinnarkonceptet idag är att nischa sig med en affärsidé som differentierar sig så mycket det bara går. Har du hittat din nisch? I så fall är det bara att sätta igång och bygga din egen webbshop!