Renovera eller bygga nytt

Ibland måste man ställa sig frågan om det är värt att renovera eller om det lönar sig mer att riva befintligt hus och bygga nytt. Mycket beror på hur mycket som måste åtgärdas och hur mycket tid som man har får att fixa till ett hus. Gör avvägningen om hur mycket det skulle kosta att riva och bygga ett helt nytt hus på samma tomt.

Att riva ett befintligt hus innebär likaväl som att ansöka om bygglov så måste man ansöka om ett rivningslov. Man lämnar in en ansökan hos byggnadsnämnden i den kommun som rivningsobjektet står. För att riva ett hus så krävs det någon som är kvalitetsansvarig och att man gör en anmälan om rivning till kommunen med en plan hur man tänker gå tillväga med rivningen. I den rivningsplan som upprättas så ska det finnas med vilka material huset i stora delar består av och var man tänker slänga detta.

För att riva ett bostadshus så krävs det en del maskiner och om man anlitar en entreprenadfirma så har de ofta koll på vad som behövs för att jämna ert hus med marken. Miljötekniskt så gäller det att sortera den rivna byggnaden på allra bästa sätt. Det går att kontakta soptipp/miljöstation och kolla upp hur man bäst gör för att leverera byggavfallet. Det kanske är mest lönsamt att hyra containers för att samla allt avfall.

Även då man ska renovera så kan det finnas en anledning att göra upp en plan för sin rivning. Det går inte att bara börja riva. Vissa saker måste tas om hand först. Det elektriska ska kopplas ur och vattnet lika så. Skriv ner vad som behöver åtgärdas och i vilken ordning dessa ska göras. Då kommer det att bli så mycket enklare och det kanske också kan snabba på processen med rivandet av er fastighet.