Turistnäring

Turistnäringen är oerhört viktig på många håll på landsbygden och är i många fall det som håller en byggd levande och förhindrar en allt för kraftig avfolkning. Därför arbetar också många människor på landsbygden och i politiska forum för att organisera denna på ett bra sätt och för att ge den förutsättningar att fortsätta frodas och utvecklas även i framtiden.

Det ligger även i samhällets intresse att hela landets resurser används för att bidra till ekonomins tillväxt och att generera intäkter i form av skatter och dylikt. LRF – Lantmännens riksförbund – är en organisation som arbetar aktivt för detta.

En stor del av turistnäringen på landsbygden är olika former av upplevelser. Just upplevelser är också en sektor som växt markant under senare år och beräknas växa ännu mer i och med att allt fler når en hög materiell standard och kan och vill spendera sina pengar på saker som skapar minnen snarare än på ytterligare fysiska föremål.

På landsbygden innebär det ofta att kombinera gamla tiders kunskap med en ny tids service för att gifta ihop de båda tidevarven och skapa något nytt. Man kan till exempel låta människor vara med och sköta olika hantverk på traditionellt sätt och låta dem testa på allt ifrån glasblåsning till lerdrejning och bakande av bröd enligt gamla principer.

Det finns mängder av olika sorters kunskaper som utvecklats på landsbygden och ofta förfinats över generationerna som man kan ha användning av i uppskattade affärsverksamheter. Allt som krävs är att kombinera denna kunskap med entreprenörskap, handlingskraft, kreativitet och en god känsla för service. Då har man i många fall skapat något nytt av någonting gammalt – och en verksamhet som både uppskattas av människor och som skapar minnen för livet och bidrar till att hålla hela bygder levande länge!