Boende på landet

Om du precis köpt landställe och börjat vänja dig vid lugnet och friden som landsbygden ger dig så har du gjort ett bra val. Kanske har du för avsikt att tillbringa fler dagar än bara somrarna på ditt landställe?

Du kanske rentutav kommer slå dig till ro ute på landet en vacker dag? Har man bott på landet en längre tid så förstår man lättare innebörden att vad begreppen enkelhet och självförsörjning innebär. Faktum är att det enkla och nödvändiga räcker långt i livet. Det man egentligen behöver ute på landet kan man faktiskt få från natur och vatten. Nu lever vi förvisso i ett industri- och utvecklingssamhälle där vi på ett väldigt enkelt och smidigt sätt kan få el försörjd genom att använda oss av vattenkraft eller annan alternativ och hållbar energi. Bor vi på landet idag så har med största sannolikhet elen täckt genom de många elbolagen som finns att tillgå runtom i landet.

Det finns dock mycket annat som vi på egen kan stå för när det gäller vår egenförsörjning för   levnad och uppehälle. En fundamental komponent är vattnet. Visste du att mer än en miljon invånare i Sverige får sitt vatten från en egen brunn? Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) får närmare 15% av hushållen i Sverige vatten från sina egna brunnar och trenden går mot att fler överväger att stå för sin egen vattenförsörjning.

En egen brunn innebär många fördelar, visst det kostar en slant att borra upp en egen brunn, men å andra sidan, om din brunnskonstruktion visar sig vara en succé och rent vatten flödar både kort- och långsiktigt så kommer du spara flera tusentals kronor varje år. Du kommer dessutom få en bättre kvalitet på ditt dricksvatten. När din brunn står klar för att börja brukas måste den alltid ha testats genom vattenprover och analyser från Miljö- och hälsoskyddskontoret. Först när du fått svaret från dem kan du gå vidare med att antingen börja använda vattnet eller tänka om i planeringen. Att konstruera sin egen brunn är ett svår avvägning men går allt rätt till så är det helt klart en god investering.