Leva på landet

När man bor på landet får man ibland acceptera att man inte har precis alla bekvämligheter som finns i tätbebyggda områden. Ett vanligt exempel är att man saknar kommunalt vatten. Man uppskattar idag att över en miljon svenskar får sitt dricksvatten från egna brunnar.Det finns både för- och nackdelar med att ha en egen brunn. Med en egen vattenbrunn slipper du till exempel kostnader av förbrukning av det kommunala vattnet.En egen brunn innebär däremot mer eget ansvar för vattnet. Det är ditt ansvar att se till att vattnet från din brunn är av god kvalitet och går att dricka. Du måste på egen hand lösa eventuella problem samt betala de kostnader som kan uppstå när ett problem behöver åtgärdas. Med rätt omvårdnad kan en egen brunn vara en fantastisk tillgång av mycket stort värde. Det gäller helt enkelt att ta hand om den på rätt sätt.När man bedömer kvaliteten på dricksvatten använder man sig av omdömena tjänligt, tjänligt med anmärkning samt otjänligt. Tjänligt betyder att vattnet är drickbart medan otjänligt innebär att vattnet inte bör drickas. För inte så länge sedan trädde EU:s dricksvattendirektiv i kraft i Sverige och de nya gränserna för otjänligt, alltså obrukbart, vatten visade sig ha blivit lägre i flera fall. Har du en egen privat brunn finns det inga lagstiftningar om vattenkvaliteten som du måste följa. Däremot finns allmänna upplysningar och råd om försiktighetsmått som kan vara bra att vidta.Att ha rent vatten i sin brunn är ju förstås något som alla med egen brunn strävar efter och idag finns det mycket bra system för rening som hjälper dig att hålla hög kvalitet på ditt dricksvatten. Vattnets kvalitet har stor inverkan på din hälsa då förorenat vatten kan bidra till akuta hälsoeffekter som mag- och tarmsjukdomar. Genom att göra en vattenanalys kan du ta reda på kvaliteten på ditt brunnsvatten och på så sätt komma fram till vilken typ av vattenrening du behöver till just din brunn. Filtret placerar du i markplanet eller i källaren. Filtret kan fyllas med jonbrytarmaterial, sand eller specialmassor för olika metaller beroende på vilken funktion det ska uppfylla.