Ett miljövänligt hus

Ett hus består av en mängd olika byggnadsmaterial och det är något av en utmaning att hitta alternativ som uppfyller våra ökade krav på miljömedvetenhet och samtidigt är funktionell.

Vid bygget av ett hus finns det faktiskt flera miljövänliga alternativ som kan användas. Saker som gipsskivor, träull och träfiberskivor har tagits fram just för att vara bra miljöval. Nyare framtagna material som cellglas, naturlatexfog och skumglas är också bra för miljön.

Satsningen på lågenergihus, passivhus och liknande har varit stor den senaste tiden. Mycket av detta sitter i att göra huset så tätt och välisolerat som möjligt. Passivhus har till exempel ventilationssystem som använder värmer i frånluften för att värma upp tilluften.

Men det är inte bara när huset byggs som bra miljöalternativ måste finnas med i planeringen. Skötseln av huset är minst lika viktig i detta perspektiv. Allt från färgen vi använder för att måla huset till rengöringsmedlet vi sedan använder för att hålla fasaden ren.

För den som vill bygga ett hållbart hem är det värt att titta på försäljare av kataloghus som fokuserar just på passivhus eller ekologiska hus. Man kan också rådslå med en arkitekt som har goda kunskaper om miljövänligt och energisnålt byggande.