Att bygga för framtiden

Mer och mer så börjar vi tänka oss för när vi håller på att renovera och bygga om eller till. Vi är medvetna om att vi bör tänka mer hållbart i det mesta som vi har för oss. Den här jorden som vi befinner oss på behöver omsorg och vi kan inte leva som vi gjort tidigare. Det har varit ett slit och släng samhälle och idag så börjar vi vara så pass upplysta att var och en av oss bör ta vårt ansvar att bygga för framtiden.

Hållbara sätt att bygga

Informationscentrum för hållbart byggande eller ICHB som det också kan förkortas till har som uppdrag att upplysa oss om ett hållbart sätt att bygga och tänka energieffektivt. Om ni funderar på att installera solceller på er fastighet så finns det bra information att läsa på sajten. Det finns mycket matnyttigt både för företag som arbetar inom sektorn men också för dig som håller på hemmavid och renoverar ditt egna hus.

Vårt ansvar att bygga hållbart

Man bör ställa sig själv fråga om man bygger och renoverar klimatsmart. Finns det saker som man kan göra annorlunda för att förbättra sitt arbete. Många gånger så kanske man inte behöver göra så stora förändringar för att det ska ge verkan. Det är många gånger vårt sätt att tänka som bör förändras i första läget och sedan ta hjälp av de medel som finns för att bygga mer hållbart. Vi har en jord och den ska vi vara rädda om.

Återvinn och använd material igen

Många gånger så går det att återanvända vissa saker i och med en renovering. Det kanske kan vara svårt på stora byggen men även där så kan man ta tillvara på saker och skicka till återvinning. När man som privatperson renoverar något hemma så kanske man inte behöver kasta allt utan kan bygga något annat av den virke som man plockat bort. ta till vara på så mycket som går och skicka resterande till återvinningsstationen Om alla gör sitt så kommer vår jord att må så mycket bättre.