Renovera fasaden hos bostadsrättsförening

Innan er förening påbörjar en fasadrenovering på huset finns det saker som är bra att tänka på. Här nedan följer tips på vad du bör tänka på inför er fasadrenovering.

Behöver du bygglov

När du renoverar eller förändrar fasaden på en byggnad inom detaljplanerat områden kan du behöva bygglov. Ta reda på vad som gäller för er byggnad genom att kontakta kommunens bygglovsavdelning.

Använd experthjälp

Ta hjälp av en expert för att undersöka fasadens skick. Det underlättar det kommande arbetet avsevärt. Till exempel kan en fasad med brister ibland skötas med rätt underhåll.

Ta in offerter

Hör med flera företag och be om offerter inför kommande arbete. Priserna kan skilja sig stort mellan utförare beroende på hur mycket de har att göra. Se även till att begära referenser på liknande arbeten. Klicka dig vidare här för att läsa mer.

Informera boende och ha byggmöten

Se till att i god tid informera boende i huset om det kommande byggprojektet. En fasadrenovering kan innebära en störning för de boende under byggtiden. Informera om när och hur länge arbetet pågår. Se även till att hålla kontinuerliga byggmöten med styrelsen och byggföretaget för att i tid hitta brister eller oväntade problem som uppstår under arbetet.