Att riva ett hus

Att riva ett ljus är inte ett litet projekt. Men har man väl tagit beslutet att riva huset finns det några saker att tänka på. Här kommer några tips på vägen.

Söka rivningslov

För att ens få börja riva gäller det att skaffa ett rivningslov. Detta gäller för praktiskt taget alla byggnader som skulle kräva bygglov att bygga. Reglerna kan dock variera från kommun till kommun. Ta därför kontakt med det lokala byggnadskontoret och fråga vad som gäller.

Rivningsanmälan och rivningsplan

Men bara för att man fått rivningslov betyder inte att man kan sätta igång direkt. Efter detta besked behöver man också göra en rivningsanmälan för att bekräfta att man påbörjar arbetet. Och med denna ska man även bifoga en rivningsplan som bland annat beskriver vilka material byggnaden består av och hur man planerar deponera dessa.

Rätt verktyg för jobbet

Att riva ett hus kräver i regel andra verktyg än de flesta har liggandes hemma i verktygslådan. Somliga delar kan kanske hanteras med relativt enkla verktyg men andra delar kommer behöva mer kraft. Har man tillgång till en grävmaskin eller liknande kan man sköta mycket av jobbet själv. För att göra det lättare kan man dock använda sig av med specialiserade rivningsverktyg. Företag som AMAS hyr bland annat ut sådana som kan användas av grävmaskiner för att lättare riva även de mest bastanta delarna av huset.

Tänk på avfallshanteringen

Allt som rivs ned måste också forslas bort på något sätt. Och det kommer mest troligt bli mer än man först tänkt sig. Att ta konkat med den lokala soptippen och återvinningsstationen och berätta om projektet är därför rekommenderat. Mest troligt kommer man behöva några containrar där man kan lasta i allt man river allteftersom. När dessa sedan är full behövs det forslas bort innan man fortsätter rivningen.